Οδηγός Dropbox για εκπαιδευτικούς

Το Dropbox είναι μια δικτυακή εφαρμογή, σκοπός της οποίας είναι ο συγχρονισμός αρχείων και φακέλων που βρίσκονται στον υπολογιστή μας, με αρχεία και φακέλους που βρίσκονται στο web ή σε άλλους υπολογιστές που εκτελούν την ίδια εφαρμογή.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα αρχεία μας είναι διαθέσιμα από κά… Περισσότερα

Περισσότερα